بازرگانی آهن آلات پارس آسیاNTA

فروش میلگرد .تیر آهن. ورق ومرکز اطلاع رسانی قیمت آهن آلات و خرید وفروش آهن آلات در شمالغرب و مرکز

قیمت ورق

قیمت بروز ورق ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 روس-بندر - 15600 2 2 رول 1.25 روس - 15600 3 2 شیت 1 روس 16200 - 4 2 شیت 1.25 روس - - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17500 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17500 - 7 2.5 رول 1.25 سبا - 17200 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17280 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 10 3 رول 1.5 فولاد - 17350 11 4 شیت 1.5*6 سبا - - 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17350 13 5 رول 1.5 سبا - - 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 - 15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33 - 17700 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17850 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه 18500 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 - 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850
/ 0 نظر / 20 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 14620 14620 پول پیش 2 12-10 شاخه a2 14020 14020 پول پیش 3 16-18 شاخه a3 13920 13920 پول پیش   میلگرد نوشهر فروش ندارد ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش 3 14 شاخه a2 - - پول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 روس-بندر - - 2 2 رول 1.25 روس - - 3 2 شیت 1 روس 16150 - 4 2 شیت 1.25 روس 16150 - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17650 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17650 - 7 2.5 رول 1.25 سبا 18000 - 8 2.5 رول 1.25 مبارکه 18000 - 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 - 10 3 رول 1.5 فولاد - 16600 11 4 رول 1.5 مبارکه - 17100 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 - 13 5 رول 1.5 - 17500 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 - 15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33 - - 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 17550 16900 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه 18000 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 16950 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17100 16950 21 12 شیت 1.5*6 سبا 17900 16800 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 17650 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 18550 17900
/ 0 نظر / 9 بازدید

قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 روس-بندر - 15600 2 2 رول 1.25 روس - 15600 3 2 شیت 1 روس 16200 - 4 2 شیت 1.25 روس - - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17500 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17500 - 7 2.5 رول 1.25 سبا - 17200 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17280 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 10 3 رول 1.5 فولاد - 17350 11 4 شیت 1.5*6 سبا - - 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17350 13 5 رول 1.5 سبا - - 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 - 15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33 - 17700 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17850 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه 18500 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 - 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850
/ 0 نظر / 11 بازدید

قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 قزاق-بندر انزلی - - 2 2 رول 1 روس - - 3 2 شیت 1 روس 16100 - 4 2 شیت 1.25 روس - - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17600 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17600 - 7 2.5 رول 1.25 سبا - 17200 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17280 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 10 3 رول 1.5 فولاد - 17350 11 4 شیت 1.5*6 سبا - - 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17350 13 5 رول 1.5 سبا - - 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 - 15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33 - 17700 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17850 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه 18500 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 - 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850
/ 0 نظر / 10 بازدید

قیمت بروز نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت1 3*3 7.5 ناب تبریز 15200 6 - پول پیش 2 3*4 11 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش 3 4*4 14 ناب تبریز 14900 6 - پول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

قیمت بروز تیراهن

      ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 12 90 IPE ترک سنگین شاخه - -   2 12 105 IPE ترک سبک شاخه - -   3 12 - IPE ذوب آهن شاخه - - 4 14 155 IPE ذوب آهن کیلو - 17250     5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2730000 -   6 14 130 IPE اهواز شاخه - -   7 14 136.5 IPE ناب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 15170 15170 پول پیش 2 12-10 شاخه a2 14570 14570 پول پیش 3 14-18 شاخه a3 14370 14370 پول پیش   میلگرد نوشهر فروش ندارد ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش 3 14 شاخه a2 - - پول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
تیر 97
1 پست
آبان 96
2 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
21 پست
خرداد 94
65 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
4 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
80 پست
خرداد 93
65 پست
فروردین 93
107 پست
اسفند 92
174 پست
بهمن 92
150 پست
دی 92
136 پست
آذر 92
144 پست
آبان 92
152 پست
مهر 92
143 پست
شهریور 92
101 پست
مرداد 92
144 پست
تیر 92
91 پست
خرداد 92
56 پست
اسفند 91
131 پست
بهمن 91
84 پست
دی 91
213 پست
آذر 91
397 پست
آبان 91
476 پست
مهر 91
110 پست
شهریور 91
117 پست
مرداد 91
312 پست
تیر 91
182 پست
خرداد 91
149 پست
فروردین 91
162 پست
اسفند 90
102 پست
بهمن 90
9 پست