میلگردحسن رود فروش ندارند

میلگردحسن رود فروش ندارند

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 8 شاخه a2 - 22730 -پول پیش
2 10 شاخه a2 - 22380 - 3 12 شاخه a2 -
22230   4 14 شاخه a2 - 21730 - 5 16 شاخه a2 - 21730 - 6 18-20 شاخه a2 - 21630 -
/ 0 نظر / 12 بازدید